Chúng tôi là ai

Chúng tôi là Viện công nghệ nha khoa thẩm mỹ Shinbi thuộc Công ty CP đầu tư quốc tế Shinbi Dental Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 383B Nguyễn Trãi, Võ Cường, Bắc Ninh

Website: bacninh.shinbi.vn

Form và Chat

Khi khách truy cập để lại thông tin trên form ở trang web hoặc cửa sổ chat, chúng tôi thu thập dữ liệu được người dùng gửi đi bao gồm địa chỉ IP của người truy cập, họ tên, số phone, ngày đặt hẹn và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại thông tin ở form, chat và gửi đi sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra người dùng cũ.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Dữ liệu của bạn được bảo mật hoàn toàn và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nếu cần bằng cách gửi mail tới địa chỉ smile@shinbi.com.vn với nội dung Yêu cầu xóa dữ liệu.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Dữ liệu của bạn được gửi tới email của chúng tôi và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website. Chúng tôi cam kết không gửi dữ liệu cho bên thứ 3 khi chưa được phép của bạn.