Chào mừng bạn đến với trang web của nha khoa Shinbi! Dưới đây là các điều khoản và điều kiện quan trọng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của phòng khám nha khoa. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  1. Phòng khám nha khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị nha khoa. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sức khỏe và sự hài lòng của bạn.
  2. Quyền sở hữu trí tuệ: Các nội dung và tài liệu trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, biểu đồ và logo, được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm pháp luật.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin truyền tải qua Internet. Việc bạn cung cấp thông tin cá nhân làm cho bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật của thông tin đó.
  4. Thanh toán Các dịch vụ y tế được cung cấp bởi phòng khám nha khoa có thể có một phí hoặc chi phí liên quan. Thanh toán phí dịch vụ phải tuân thủ theo các quy định và hợp đồng thanh toán đặc biệt được thỏa thuận giữa bạn và phòng khám.
  5. Hủy và hẹn lại Nếu bạn cần hủy hoặc thay đổi lịch hẹn, vui lòng thông báo cho chúng tôi ít nhất 1 trước. Nếu bạn không hủy hoặc không đến đúng giờ, bạn có thể sẽ phải chờ đợi.
  6. Từ chối trách nhiệm: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và chuyên môn tốt nhất trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web hoặc các dịch vụ liên quan.
  7. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là chấp nhận các điều khoản mới.
  8. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.